ψηφιακή μισθοδοσία

Αγαπητά μέλη του προσωπικού,

Από 01.10. 23, η λογιστική μισθοδοσίας θα μετατραπεί σε ψηφιακή λογιστική μισθοδοσίας.

Για το σκοπό αυτό, κάθε εργαζόμενος λαμβάνει δύο επιστολές εγγραφής τον Σεπτέμβριο.

Ένα γράμμα περιέχει τα δεδομένα σύνδεσης.

Ένα άλλο γράμμα περιέχει τον κωδικό πρόσβασης.

Παρακαλείστε να φυλάξετε τα δεδομένα σύνδεσης και να θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης.

Η εγγραφή πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 μηνών.

Εάν αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε δυσκολία, επικοινωνήστε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Με εκτίμηση

τη διαχείριση