Δέσμευση

"Οικογενειακή εταιρεία" - 2023

Η εταιρική μας κουλτούρα διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοί μας μπορούν να συνδυάσουν την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή. Αυτό εξασφαλίζεται ιδίως μέσω των ευέλικτων ωρών εργασίας, της επικοινωνίας, των υποστηρικτικών υπηρεσιών και της οργανωτικής ανάπτυξης. Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ!

Δέσμευση

"Οικογενειακή εταιρεία" - 2023

Η εταιρική μας κουλτούρα διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοί μας μπορούν να συνδυάσουν την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή. Αυτό εξασφαλίζεται ιδίως μέσω των ευέλικτων ωρών εργασίας, της επικοινωνίας, των υποστηρικτικών υπηρεσιών και της οργανωτικής ανάπτυξης. Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ!

Condor _Kinderkarten_St_Martin_Logo

Συμπεριλαμβανομένου του βρεφονηπίου - Άγιος Μαρτίνος

Ως επενδυτής, είμαστε υπερήφανοι που δημιουργήσαμε ένα μέρος όπου τα παιδιά με και χωρίς αυξημένη ανάγκη υποστήριξης βρίσκουν υποστήριξη στην κοινωνία στο δρόμο της αυτοεκπαίδευσης και της ζωής.

Το κέντρο ημερήσιας φροντίδας χωρίς αποκλεισμούς – ο Άγιος Μαρτίνος χρησιμοποιεί μια προσέγγιση προσανατολισμένη στην κατάσταση για να ανταποκριθεί στη μοναδικότητα και την ποικιλομορφία των παιδιών.

Τι έχει να προσφέρει το Inclusive Kita - Άγιος Μαρτίνος, θα μάθετε Inclusive Kita - Άγιος Μαρτίνος!

Συμπεριλαμβανομένου του βρεφονηπίου - Άγιος Μαρτίνος

Ως επενδυτής, είμαστε υπερήφανοι που δημιουργήσαμε ένα μέρος όπου τα παιδιά με και χωρίς αυξημένη ανάγκη υποστήριξης βρίσκουν υποστήριξη στην κοινωνία στο δρόμο της αυτοεκπαίδευσης και της ζωής.

Το κέντρο ημερήσιας φροντίδας χωρίς αποκλεισμούς – ο Άγιος Μαρτίνος χρησιμοποιεί μια προσέγγιση προσανατολισμένη στην κατάσταση για να ανταποκριθεί στη μοναδικότητα και την ποικιλομορφία των παιδιών.

Τι έχει να προσφέρει το Inclusive Kita - Άγιος Μαρτίνος, θα μάθετε Inclusive Kita - Άγιος Μαρτίνος!

Condor _Kinderkarten_St_Martin_Logo