Palenie

Drodzy pracownicy,

Chcielibyśmy jeszcze raz podkreślić, że palenie jest dozwolone tylko podczas oficjalnych przerw.

W budynku firmy obowiązuje ogólny zakaz palenia.

Naruszenie - w zależności od wagi naruszenia - może mieć konsekwencje, takie jak nałożenie grzywny na firmę, nagana lub ostrzeżenie, a nawet oświadczenie o rozwiązaniu umowy.

Z serdecznymi pozdrowieniami

zarządzanie