Arbetstagarmöte 28.09.2023

Kära medarbetare,

Vårt nästa personalmöte kommer att äga rum den 28.09.2023 kl. 13:00-14:30.

Förslag på ämnen samt frågor kan skickas in i förväg till ledningen fram till den 21.09.2023.

Med vänliga hälsningar

Anja Meermeyer