Συνάντηση εργασίας 28.09.2023

Αγαπητά μέλη του προσωπικού,

Η επόμενη συνάντηση του προσωπικού θα πραγματοποιηθεί στις 28.09.2023 από τις 13:00-14:30.

Προτάσεις για θέματα καθώς και ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν εκ των προτέρων στη διεύθυνση μέχρι τις 21.09.2023.

Με εκτίμηση

Anja Meermeyer