Ochrona danych

Polityka prywatności

Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Wyznaczenie organu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony internetowej jest:

Condor® MedTec GmbH
Dr.-Krismann-Straße 15
D-33154 Salzkotten

Administrator samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, danych kontaktowych lub podobnych).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. Do unieważnienia wystarczy nieformalna korespondencja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych. Właściwym organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest państwowy pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych kraju związkowego, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Poniższy link zawiera listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, by dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobom trzecim. Dane będą dostarczane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Prawo do informacji, poprawiania, blokowania i usuwania danych

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, pochodzenia danych, ich odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W związku z tym oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych można w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z opcji kontaktowych wymienionych w stopce redakcyjnej.

Dochodzenie swoich praw

W razie jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta (dane kontaktowe znajdują się poniżej).

Można również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Jest on odpowiedzialny za rozpatrywanie skarg. Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować za pośrednictwem

Holger Janssen

Condor® MedTec GmbH
Dr.-Krismann-Straße 15
D-33154 Salzkotten

eMail: datenschutz@condor.de

Telefon: 05250 - 99 59 850

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR).

 

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści przesyłanych przez użytkowników do nas jako operatora witryny, nasza witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Oznacza to, że dane przekazywane przez użytkownika za pośrednictwem tej witryny nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po wierszu adresu "https://" w przeglądarce oraz symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Rejestracja na tej stronie internetowej

Aby korzystać z niektórych funkcji, można zarejestrować się w naszej witrynie internetowej. Przekazane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu skorzystania z danej oferty lub usługi. Należy podać wszystkie obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji. W przeciwnym razie rejestracja zostanie odrzucona.

W przypadku istotnych zmian, na przykład z przyczyn technicznych, będziemy informować Cię pocztą elektroniczną. Wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres podany podczas rejestracji.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. Do unieważnienia wystarczy nieformalna korespondencja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie danych pozostaje bez wpływu na legalność już dokonanego przetwarzania danych.

Dane zebrane podczas rejestracji przechowujemy przez okres, w którym użytkownik jest zarejestrowany w naszej witrynie. Dane użytkownika zostaną usunięte w przypadku anulowania rejestracji. Prawne okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Pliki dziennika serwera

 

W plikach dziennika serwera dostawca strony internetowej automatycznie gromadzi i przechowuje informacje, które przeglądarka użytkownika automatycznie przekazuje do nas. Są to:

 

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres URL odsyłającego
  • Nazwa hosta komputera dostępowego.
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

 

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

 

 

Cookies

 

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na urządzeniu końcowym. Pliki cookie pomagają nam uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną.

 

Niektóre pliki cookie to "pliki cookie sesji". Takie pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Z drugiej strony, inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich samodzielnego usunięcia. Takie pliki cookie pomagają nam rozpoznać użytkownika, gdy ponownie odwiedzi naszą witrynę.

 

Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej można monitorować, ograniczać lub zapobiegać ustawianiu plików cookie. Wiele przeglądarek internetowych można skonfigurować tak, aby pliki cookie były automatycznie usuwane po zamknięciu programu. Dezaktywacja plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej witryny.

 

Ustawienie plików cookie, które są niezbędne do realizacji procesów komunikacji elektronicznej lub zapewnienia pewnych funkcji pożądanych przez użytkownika (np. koszyka na zakupy), opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jako operator niniejszej witryny internetowej mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i sprawnego świadczenia naszych usług pod względem technicznym. Jeśli ustawiane są inne pliki cookie (np. do analizy), są one omawiane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 

Korzystanie z czcionek internetowych Google

 

Na tych stronach internetowych używane są czcionki zewnętrzne, Google Fonts. Google Fonts to usługa firmy Google Inc. ("Google"). Integracja tych czcionek internetowych odbywa się przez połączenie z serwerem, zwykle z serwerem Google w USA. Przekazuje on do serwera informacje o tym, które z naszych stron internetowych były odwiedzane przez użytkownika. Adres IP przeglądarki urządzenia końcowego osoby odwiedzającej te strony internetowe jest również zapisywany przez Google. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności firmy Google, do której dostęp można uzyskać tutaj:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

 

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą usługi analizy oglądalności stron internetowych jest firma Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa plików "cookie". Są to niewielkie pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na urządzeniu końcowym użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej witryny są przesyłane na serwer Google i tam przechowywane. Serwer jest zwykle zlokalizowany w USA. Pliki cookie Google Analytics są ustawiane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej oraz, w razie potrzeby, reklam. Korzystamy z Google Analytics w połączeniu z funkcją anonimizacji adresów IP. Dzięki temu Google skraca adres IP użytkownika w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim przekaże go do USA. W wyjątkowych przypadkach Google przesyła pełny adres IP na serwer w USA i tam go skraca. Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazywany przez Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Mapy Google
Ta witryna wykorzystuje Mapy Google do wyświetlania interaktywnych map i tworzenia wskazówek dojazdu. Mapy Google to usługa mapowania świadczona przez firmę Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. W przypadku korzystania z Map Google informacje o korzystaniu z tej strony internetowej, w tym adres IP użytkownika oraz adres (początkowy) wprowadzony w ramach funkcji planowania trasy, mogą być przesyłane do firmy Google w USA. Gdy użytkownik wywołuje na naszej stronie internetowej stronę zawierającą Mapy Google, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość mapy jest przekazywana przez Google bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, która następnie integruje ją z witryną. Nie mamy zatem wpływu na zakres danych gromadzonych w ten sposób przez Google. Zgodnie z naszą wiedzą są to co najmniej następujące dane:

Data i godzina wizyty na danej stronie internetowej,

Adres internetowy lub adres URL strony internetowej, do której uzyskano dostęp,

Adres IP, adres (początkowy) wprowadzony w ramach planowania trasy.

Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google, dlatego nie ponosimy za to odpowiedzialności.
Jeśli użytkownik nie chce, aby Google gromadziło, przetwarzało lub wykorzystywało dane o nim za pośrednictwem naszej witryny, może wyłączyć obsługę JavaScript w ustawieniach przeglądarki. W takim przypadku jednak nie będzie można korzystać z wyświetlania mapy.
Informacje o celu i zakresie gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Google, a także o prawach użytkownika w tym zakresie i możliwościach ustawienia ochrony prywatności można znaleźć w informacjach Google dotyczących ochrony danych(https://policies.google.com/privacy?hl=de).
Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google Maps Route Planner w sposób i w celach określonych powyżej.

Youtube

Nasza witryna korzysta z wtyczek serwisu YouTube, którego operatorem jest firma Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron zostały odwiedzone przez użytkownika.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwia YouTube przypisanie jego zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do swojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.