IMPRINT

Informacje zgodnie z § 5 TMG

 

IMPRINT

Informacje zgodnie z § 5 TMG

 

CONDOR® Custom Solutions GmbH & Co. KG
Huchtfeld 4
33154 Salzkotten

 

reprezentowany przez:

Zarządzanie:
Dominik Schulte
Ira Fecke-Schulte

Kontakt:

Telefon: +49 5258 9916 – 20
Faks: +49 5258 9916 – 16
Email: info@condor-customsolutions.de

 

Wpis do rejestru:

Sąd rejestrowy: sąd rejonowy w Paderborn
Numer rejestracyjny: HRA 8366

NIP:

Numer identyfikacyjny VAT zgodnie z §27 ustawy o podatku od towarów i usług:
DE230439156

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 ust. 2 RStV:

Dominik Schulte
Ira Fecke-Schulte

Odniesienie do unijnego systemu rozstrzygania sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr Nasz adres e-mail można znaleźć powyżej w stopce redakcyjnej.

Condor® MedTec GmbH
Dr.-Krismann-Straße 15
D-33154 Salzkotten

 

reprezentowany przez:

Zarządzanie:
Dominik Schulte
Ira Fecke-Schulte

Kontakt:

Telefon: +49 5258 9916 – 0
Faks: +49 5258 9916 – 16
Email: info@condor-medtec.de

 

Wpis do rejestru:

Sąd rejestrowy: sąd rejonowy w Paderborn
Numer rejestracyjny: HRA 8366

NIP:

Numer identyfikacyjny VAT zgodnie z §27 ustawy o podatku od towarów i usług:
DE230439156

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 ust. 2 RStV:

Dominik Schulte
Ira Fecke-Schulte

Odniesienie do unijnego systemu rozstrzygania sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr Nasz adres e-mail można znaleźć powyżej w stopce redakcyjnej.

(Zastrzeżenie)

1. nasze usługi online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnionych danych. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej o charakterze materialnym lub niematerialnym wobec autora, które wynikają z wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub z wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile ze strony autora nie ma udowodnionego zamiaru lub rażącego uchybienia. Wszystkie usługi są niewiążące i mogą ulec zmianie. Autor zastrzega sobie wyraźne prawo do zmiany części stron internetowych lub całego serwisu bez uprzedzenia, do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia informacji, a także do czasowego lub trwałego wstrzymania publikacji.

2 Referencje i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do obcych stron internetowych ("hiperłącza"), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, zobowiązanie do odpowiedzialności cywilnej byłoby ważne tylko wtedy, gdyby autor znał treści i był w stanie technicznie zapobiec ewentualnemu wykorzystaniu nielegalnych treści. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie umieszczania linków na stronach, do których one odsyłają, nie było żadnych nielegalnych treści. Pisarz nie ma jednak wpływu na treść lub autorstwo stron, do których odsyłają linki/połączenia. Dlatego też dystansuje się on wyraźnie od wszelkich treści wszystkich zlinkowanych/powiązanych stron internetowych, które zostały zmienione po zlinkowaniu. Wniosek ten dotyczy wszystkich stron, do których prowadzą linki i odsyłacze w ramach tej oferty online, jak również obcych wpisów autora w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszystkich innych formach baz danych, w których mogą być dokonywane wpisy zewnętrzne. Za nielegalne, błędne lub niekompletne wpisy, a w szczególności za szkody, które powstały w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent strony internetowej, a nie osoba, która poprzez publikację linków jedynie się do nich odwołała.

3. oznaczenia zdjęć

Prawa do użytych zdjęć posiada firma Hüppmeier Marketing & Design GmbH . Obrazy użyte z baz danych obrazów są wymienione w tym nadruku.

Zdjęcie kwiatu stworzone przez nensuria - www.freepik.com - Społeczne
Ludzie zdjęcie stworzone przez freepik - www.freepik.com - Środowisko

4 Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Autor stara się przestrzegać prawa autorskiego w odniesieniu do wszystkich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, jak również wykorzystywać własne grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo lub odwoływać się do innych. Wszystkie znaki towarowe i nazwy marek wymienione w naszym serwisie online i chronione przez osoby trzecie podlegają przepisom odpowiedniego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednio zarejestrowanej własności. Wniosku tego nie należy wyciągać wyłącznie na podstawie samej wzmianki o znaku towarowym, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych materiałów stworzonych przez autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody
autor.

5 Ochrona danych

O ile w serwisie online istnieje możliwość podawania danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), to udostępnienie tych danych przez użytkownika odbywa się wyraźnie na zasadzie dobrowolności. O ile jest to technicznie możliwe i dopuszczalne, korzystanie z wszystkich oferowanych usług i ich opłacanie jest dozwolone poprzez podanie danych anonimowych lub pod pseudonimem. W ramach nadruku lub porównywalnych danych wyraźnie zabrania się wykorzystywania podanych danych kontaktowych, adresów, numerów telefonów i faksów oraz adresów e-mail przez osoby trzecie do przesyłania informacji, które nie zostały zamówione. W przypadku naruszenia tej zasady zastrzega się podjęcie kroków prawnych przeciwko nadawcom tzw. spamu.

6 Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności jest traktowane jako część usługi online, która została wymieniona na tej stronie. O ile części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu lub obowiązującej sytuacji prawnej utracą ważność, pozostałe części dokumentu w tym kontekście i ich ważność pozostaną nienaruszone.

(Zastrzeżenie)

1. nasze usługi online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnionych danych. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej o charakterze materialnym lub niematerialnym wobec autora, które wynikają z wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub z wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile ze strony autora nie ma udowodnionego zamiaru lub rażącego uchybienia. Wszystkie usługi są niewiążące i mogą ulec zmianie. Autor zastrzega sobie wyraźne prawo do zmiany części stron internetowych lub całego serwisu bez uprzedzenia, do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia informacji, a także do czasowego lub trwałego wstrzymania publikacji.

2 Referencje i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do obcych stron internetowych ("hiperłącza"), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, zobowiązanie do odpowiedzialności cywilnej byłoby ważne tylko wtedy, gdyby autor znał treści i był w stanie technicznie zapobiec ewentualnemu wykorzystaniu nielegalnych treści. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie umieszczania linków na stronach, do których one odsyłają, nie było żadnych nielegalnych treści. Pisarz nie ma jednak wpływu na treść lub autorstwo stron, do których odsyłają linki/połączenia. Dlatego też dystansuje się on wyraźnie od wszelkich treści wszystkich zlinkowanych/powiązanych stron internetowych, które zostały zmienione po zlinkowaniu. Wniosek ten dotyczy wszystkich stron, do których prowadzą linki i odsyłacze w ramach tej oferty online, jak również obcych wpisów autora w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszystkich innych formach baz danych, w których mogą być dokonywane wpisy zewnętrzne. Za nielegalne, błędne lub niekompletne wpisy, a w szczególności za szkody, które powstały w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent strony internetowej, a nie osoba, która poprzez publikację linków jedynie się do nich odwołała.

3. oznaczenia zdjęć

Prawa do użytych zdjęć posiada firma Hüppmeier Marketing & Design GmbH . Obrazy użyte z baz danych obrazów są wymienione w tym nadruku.

Zdjęcie kwiatu stworzone przez nensuria - www.freepik.com - Społeczne
Ludzie zdjęcie stworzone przez freepik - www.freepik.com - Środowisko

4 Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Autor stara się przestrzegać prawa autorskiego w odniesieniu do wszystkich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, jak również wykorzystywać własne grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo lub odwoływać się do innych. Wszystkie znaki towarowe i nazwy marek wymienione w naszym serwisie online i chronione przez osoby trzecie podlegają przepisom odpowiedniego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednio zarejestrowanej własności. Wniosku tego nie należy wyciągać wyłącznie na podstawie samej wzmianki o znaku towarowym, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych materiałów stworzonych przez
autor należy wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody
autor.

5 Ochrona danych

O ile istnieje możliwość podawania w serwisie online danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), to ujawnienie tych danych przez użytkownika wyraźnie
odbywa się na zasadzie dobrowolności. O ile jest to technicznie możliwe i dopuszczalne, korzystanie z wszystkich oferowanych usług i ich opłacanie jest dozwolone poprzez podanie danych anonimowych lub pseudonimu. W ramach nadruku lub porównywalnych danych wyraźnie zabrania się wykorzystywania podanych danych kontaktowych, adresów, numerów telefonów i faksów oraz adresów e-mail przez osoby trzecie do przesyłania informacji, które nie zostały zamówione. W przypadku naruszenia tej zasady zastrzega się podjęcie kroków prawnych przeciwko nadawcom tzw. spamu.

6 Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności jest traktowane jako część usługi online, która została wymieniona na tej stronie. O ile części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu lub obowiązującej sytuacji prawnej utracą ważność, pozostałe części dokumentu w tym kontekście i ich ważność pozostaną nienaruszone.