AVTRYCK

Information enligt § 5 TMG

 

AVTRYCK

Information enligt § 5 TMG

 

CONDOR® Custom Solutions GmbH & Co. KG
Huchtfeld 4 (olika betydelser)
33154 Salzkotten

 

representeras av

Ledning:
Dominik Schulte
Ira Fecke-Schulte

Kontakta:

Telefon: +49 5258 9916 – 20
Fax: +49 5258 9916 – 16
E: Information om @ condor -customsolutions.de

 

Registrera posten:

Registreringsdomstol: Lokal domstol Paderborn
Registreringsnummer: HRA 8366

MOMS-ID:

Momsregistreringsnummer i enlighet med §27 en momslag:
DE230439156

Ansvarig för innehållet i enlighet med § 55.2 RStV:

Dominik Schulte
Ira Fecke-Schulte

Hänvisning till EU:s tvistlösning:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online(OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr Vår e-postadress finns ovan i avtrycket.

Condor® MedTec GmbH
Dr.-Krismann-Straße 15
D-33154 Salzkotten

 

representeras av

Ledning:
Dominik Schulte
Ira Fecke-Schulte

Kontakta:

Telefon: +49 5258 9916 – 0
Fax: +49 5258 9916 – 16
E: Information om @ condor -medtec.de

 

Registrera posten:

Registreringsdomstol: Lokal domstol Paderborn
Registreringsnummer: HRA 8366

MOMS-ID:

Momsregistreringsnummer i enlighet med §27 en momslag:
DE230439156

Ansvarig för innehållet i enlighet med § 55.2 RStV:

Dominik Schulte
Ira Fecke-Schulte

Hänvisning till EU:s tvistlösning:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online(OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr Vår e-postadress finns ovan i avtrycket.

(Ansvarsfriskrivning)

1. Våra onlinetjänster

Författaren tar inget ansvar för de aktuella, korrekta, fullständiga eller kvaliteten på de uppgifter som tillhandahålls. Skadeståndsanspråk av materiell eller immateriell karaktär som görs mot upphovsmannen och som orsakas av användning eller icke-användning av tillgänglig information, eller användning av felaktig eller ofullständig information, är i grunden uteslutna, i den mån det inte finns någon bevisad avsikt eller grovt fel som författaren har gjort. Alla tjänster är icke-bindande och kan komma att ändras. Författaren förbehåller sig uttrycklig rätt att ändra delar av webbplatserna eller hela tjänsten utan föregående meddelande, eller att ändra, lägga till eller radera information, eller att tillfälligt eller permanent stoppa någon publikation.

2. Referenser och länkar

Med direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser ("hyperlänkar"), som ligger utanför upphovsmannens ansvarsområde, skulle en ansvarsskyldighet endast vara giltig om författaren har kunskap om innehållet och tekniskt sett kunde förhindra eventuell användning av olagligt innehåll. Författaren förklarar härmed uttryckligen att det vid tidpunkten för upprättandet av länkarna inte fanns något olagligt innehåll på de länkade webbsidorna. Författaren har dock inget inflytande på innehållet eller författarskapet på de länkade/anslutna webbsidorna. Därför kommer han uttryckligen att distansera sig från allt innehåll på alla länkade /anslutna webbplatser, som har ändrats efter länkning. Denna slutsats gäller för alla länkade webbplatser och hänvisningar inom denna onlinetjänst, liksom tredjepartsposter av författaren i gästböcker, diskussionsforum, länkkataloger, e-postlistor och alla andra former av databaser, där externa poster kan göras. För olagliga, felaktiga eller ofullständiga poster, och särskilt för skador, som uppstår vid användning eller icke-användning av sådan information, ligger ansvaret hos webbplatsleverantören ensam, och inte den person som bara hänvisade till länkarna genom att publicera dem.

3. Bildkrediter

Hüppmeier Marknadsföring & Design GmbH har rättigheterna för de bilder som används. Bilder som används från bilddatabaser visas i det här avtrycket.

Blomsterfoto skapat av nensuria – www.freepik.com • Social
Människor foto skapat av freepik - www.freepik.com • Miljö

4. Upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning

Författaren strävar efter att följa upphovsrättslagarna för all grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som används i alla publikationer, samt att använda sin egen grafik, ljuddokument, videosekvenser eller hänvisa till andra. Alla varumärken och varumärken som nämns i vår onlinetjänst och skyddas av tredje part omfattas av bestämmelserna i relevant varumärkeslagstiftning och äganderätten till respektive registrerad egendom. Denna slutsats ska inte enbart dras på grundval av det enkla omnämnandet av ett varumärke att det inte skyddas av tredje parts rättigheter! Upphovsrätten till publicerat material som skapats av författaren tillhör endast författaren till sidorna. Duplicering eller användning av sådan grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten utan uttryckligt samtycke från
författare.

5. Dataskydd

I den mån det finns möjlighet att lämna personuppgifter eller företagsuppgifter om onlinetjänsten (e-postadresser, namn, adresser) sker användarens utlämnande av sådana uppgifter uttryckligen på frivillig basis. I den mån det är tekniskt möjligt och acceptabelt är användning av och betalning för alla tjänster som erbjuds tillåtet genom att ge anonymiserade uppgifter eller under pseudonym. Inom ramen för avtryck eller jämförbara uppgifter är användningen av inlämnade kontaktuppgifter, adresser, telefon- och faxnummer samt e-postadresser uttryckligen inte tillåten för tredje part för att skicka information som inte har begärts. Om detta överträds är rättsliga åtgärder mot avsändare av så kallade skräppostmeddelanden uttryckligen reserverade.

6. Denna ansvarsfriskrivnings rättsliga giltighet

Denna ansvarsfriskrivning betraktas som en del av onlinetjänsten, som har hänvisats till på denna webbplats. I den mån delar eller enskilda formuleringar av denna text eller den giltiga rättsliga situationen inte längre är giltiga, kommer de andra delarna av dokumentet i detta sammanhang och deras giltighet att förbli orörda.

(Ansvarsfriskrivning)

1. Våra onlinetjänster

Författaren tar inget ansvar för de aktuella, korrekta, fullständiga eller kvaliteten på de uppgifter som tillhandahålls. Skadeståndsanspråk av materiell eller immateriell karaktär som görs mot upphovsmannen och som orsakas av användning eller icke-användning av tillgänglig information, eller användning av felaktig eller ofullständig information, är i grunden uteslutna, i den mån det inte finns någon bevisad avsikt eller grovt fel som författaren har gjort. Alla tjänster är icke-bindande och kan komma att ändras. Författaren förbehåller sig uttrycklig rätt att ändra delar av webbplatserna eller hela tjänsten utan föregående meddelande, eller att ändra, lägga till eller radera information, eller att tillfälligt eller permanent stoppa någon publikation.

2. Referenser och länkar

Med direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser ("hyperlänkar"), som ligger utanför upphovsmannens ansvarsområde, skulle en ansvarsskyldighet endast vara giltig om författaren har kunskap om innehållet och tekniskt sett kunde förhindra eventuell användning av olagligt innehåll. Författaren förklarar härmed uttryckligen att det vid tidpunkten för upprättandet av länkarna inte fanns något olagligt innehåll på de länkade webbsidorna. Författaren har dock inget inflytande på innehållet eller författarskapet på de länkade/anslutna webbsidorna. Därför kommer han uttryckligen att distansera sig från allt innehåll på alla länkade /anslutna webbplatser, som har ändrats efter länkning. Denna slutsats gäller för alla länkade webbplatser och hänvisningar inom denna onlinetjänst, liksom tredjepartsposter av författaren i gästböcker, diskussionsforum, länkkataloger, e-postlistor och alla andra former av databaser, där externa poster kan göras. För olagliga, felaktiga eller ofullständiga poster, och särskilt för skador, som uppstår vid användning eller icke-användning av sådan information, ligger ansvaret hos webbplatsleverantören ensam, och inte den person som bara hänvisade till länkarna genom att publicera dem.

3. Bildkrediter

Hüppmeier Marknadsföring & Design GmbH har rättigheterna för de bilder som används. Bilder som används från bilddatabaser visas i det här avtrycket.

Blomsterfoto skapat av nensuria – www.freepik.com • Social
Människor foto skapat av freepik - www.freepik.com • Miljö

4. Upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning

Författaren strävar efter att följa upphovsrättslagarna för all grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som används i alla publikationer, samt att använda sin egen grafik, ljuddokument, videosekvenser eller hänvisa till andra. Alla varumärken och varumärken som nämns i vår onlinetjänst och skyddas av tredje part omfattas av bestämmelserna i relevant varumärkeslagstiftning och äganderätten till respektive registrerad egendom. Denna slutsats ska inte enbart dras på grundval av det enkla omnämnandet av ett varumärke att det inte skyddas av tredje parts rättigheter! Upphovsrätten till publicerat material som skapats av
författaren tillhör endast författaren till sidorna. Duplicering eller användning av sådan grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten utan uttryckligt samtycke från
författare.

5. Dataskydd

I den mån det finns möjlighet att lämna personuppgifter eller företagsuppgifter på onlinetjänsten (e-postadresser, namn, adresser), användarens utlämnande av sådana uppgifter uttryckligen
sker på frivillig basis. I den mån det är tekniskt möjligt och acceptabelt är användning och betalning för alla tjänster som erbjuds tillåten genom att anonymiserade uppgifter eller under pseudonym lämnas. Inom ramen för avtrycket eller jämförbara uppgifter är användning av inlämnad kontaktinformation, adresser, telefon- och faxnummer samt e-postadresser uttryckligen inte tillåten för tredje part för att skicka information som inte har begärts. Om detta överträds reserveras rättsliga åtgärder mot avsändare av så kallade skräppostmeddelanden uttryckligen.

6. Denna ansvarsfriskrivnings rättsliga giltighet

Denna ansvarsfriskrivning betraktas som en del av onlinetjänsten, som har hänvisats till på denna webbplats. I den mån delar eller enskilda formuleringar av denna text eller den giltiga rättsliga situationen inte längre är giltiga, kommer de andra delarna av dokumentet i detta sammanhang och deras giltighet att förbli orörda.