JÄLKI

TMG:n 5 §:n mukaiset tiedot

 

JÄLKI

TMG:n 5 §:n mukaiset tiedot

 

CONDOR® Custom Solutions GmbH & Co. KG
Huchtfeld 4
33154 Salzkotten

 

Edustajat:

Johto:
Dominik Schulte
Ira Fecke-Schulte

Meihin yhteyttä:

Puhelin: +49 5258 9916 – 20
Faksi: +49 5258 9916 – 16
Sähköpostin: Info @ condor -customsolutions.de

 

Rekisteröi merkintä:

Rekisteröintituomioistuin: Paderbornin käräjäoikeus
Rekisterinumero: HRA 8366

ALV-TUNNUS:

alv-tunnistenumero 27 §:n mukaisesti:
DE230439156

Vastuussa sisällöstä 55 §:n 2 momentin RStV mukaisesti:

Dominik Schulte
Ira Fecke-Schulte

Viittaus EU:n riitojenratkaisuun:

Euroopan komissio tarjoaa alustan verkkovälitteisen riidanratkaisulle: http://ec.europa.eu/consumers/odr Sähköpostiosoitteemme löytyy yllä olevasta jäljennäöstä.

Condor® MedTec Gmbh
Dr-Krismann-Straße 15
D-33154 Salzkotten

 

Edustajat:

Johto:
Dominik Schulte
Ira Fecke-Schulte

Meihin yhteyttä:

Puhelin: +49 5258 9916 – 0
Faksi: +49 5258 9916 – 16
Sähköpostin: Info @ condor -medtec.de

 

Rekisteröi merkintä:

Rekisteröintituomioistuin: Paderbornin käräjäoikeus
Rekisterinumero: HRA 8366

ALV-TUNNUS:

alv-tunnistenumero 27 §:n mukaisesti:
DE230439156

Vastuussa sisällöstä 55 §:n 2 momentin RStV mukaisesti:

Dominik Schulte
Ira Fecke-Schulte

Viittaus EU:n riitojenratkaisuun:

Euroopan komissio tarjoaa alustan verkkovälitteisen riidanratkaisulle: http://ec.europa.eu/consumers/odr Sähköpostiosoitteemme löytyy yllä olevasta jäljennäöstä.

(Vastuuvapauslauseke)

1. Verkkopalvelumme

Kirjoittaja ei ole vastuussa toimitettujen tietojen ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta. Tekijää vastaan esitetyt aineelliset tai aineettomat vastuuvaatimukset, jotka johtuvat saatavilla olevien tietojen käytöstä tai käytöstä tai virheellisten tai puutteellisten tietojen käytöstä, jätetään periaatteessa pois, jos tekijä ei ole tehnyt todistettua aikomusta tai törkeää virhettä. Kaikki palvelut eivät ole sitovia ja niitä voidaan muuttaa. Kirjoittaja pidättää itsellään nimenomaisen oikeuden muuttaa verkkosivustojen osia tai koko palvelua ilman erillistä ilmoitusta tai muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja tai lopettaa julkaisut väliaikaisesti tai pysyvästi.

2. Viitteet ja linkit

Suorilla tai epäsuorilla viittauksilla ulkoisiin verkkosivustoihin ("hyperlinkit"), jotka eivät kuulu tekijän vastuualueeseen, vastuuvelvollisuus olisi voimassa vain, jos tekijällä on tietoa sisällöstä ja hän olisi teknisesti pystynyt syystä estämään laittoman sisällön mahdollisen käytön. Kirjoittaja vakuuttaa täten nimenomaisesti, että linkkejä vahvistettaessa linkitetyillä verkkosivuilla ei ollut laitonta sisältöä. Kirjoittajalla ei kuitenkaan ole vaikutusta linkitettyjen / yhdistettyjen verkkosivujen sisältöön tai tekijään. Siksi hän ottaa nimenomaisesti etäisyyttä kaikkien linkitettyjen / yhdistettyjen yhteyksien sisältöön, joita on muokattu linkittämisen jälkeen. Tämä päätelmä koskee kaikkia linkitettyjä sivustoja ja tämän verkkopalvelun viittauksia sekä tekijän kolmannen osapuolen merkintöjä vieraskirjoissa, keskustelufoorumeilla, linkkihakemistoissa, postitusluetteloissa ja kaikissa muissa tietokantojen muodoissa, joissa ulkoisia merkintöjä voidaan tehdä. Laittomien, virheellisten tai puutteellisten merkintöjen ja erityisesti tällaisten tietojen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä aiheutuneiden vahinkojen osalta vastuu on yksin verkkosivuston tarjoajalla eikä henkilöllä, joka viittasi linkkeihin vain julkaisemalla ne.

3. Kuvakrediitit

Hüppmeier Markkinointi & Design GmbH on oikeudet käytettyihin kuviin. Kuvatietokannoista käytetyt kuvat on lueteltu tässä jäljennässä.

Kukkakuva luonut nensuria – www.freepik.com • Sosiaalinen
Freepikin luoma ihmisten kuva – www.freepik.com • Ympäristö

4. Tekijänoikeus- ja tavaramerkkioikeus

Kirjoittaja pyrkii noudattamaan tekijänoikeuslakeja kaikille grafiikaille, ääniasiakirjoille, videosarjoille ja teksteille, joita käytetään kaikissa julkaisuissa, sekä käyttämällä omaa grafiikkaa, äänidokumentteja, videosarjoja tai viittaamalla muihin. Kaikkiin verkkopalvelussamme mainittuihin ja kolmansien osapuolten suojaamiin tavaramerkkeihin ja tuotenimiin sovelletaan asiaankuuluvan tavaramerkkilainsäädännön säännöksiä ja rekisteröidyn omaisuuden omistusoikeuksia. Tätä päätelmää ei pidä tehdä pelkästään sen tavaramerkin mainitsemisen perusteella, että sitä ei ole suojattu kolmansien osapuolten oikeuksilla! Tekijän luoman julkaistun materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat yksinomaan sivujen tekijälle. Tällaisten grafiikan, ääniasiakirjojen, videosarjojen ja tekstien monistaminen tai käyttö muissa sähköisissä tai painetuissa julkaisuissa ei ole sallittua ilman
tekijä.

5. Tietosuoja

Jos on mahdollista antaa henkilökohtaisia tai yritystietoja verkkopalvelussa (sähköpostiosoitteet, nimet, osoitteet), käyttäjä nimenomaisesti luovuttaa tällaiset tiedot vapaaehtoisesti. Sikäli kuin se on teknisesti mahdollista ja hyväksyttävää, kaikkien tarjolla olleiden palvelujen käyttö ja maksaminen on sallittua anonymisoitujen tietojen antaminen tai salanimellä. Toimitettujen yhteystietojen, osoitteiden, puhelin- ja faksinumeroiden sekä sähköpostiosoitteiden käyttö ei nimenomaisesti ole kolmansille osapuolille sallittua, kun ne lähettävät tietoja, joita ei ole pyydetty. Jos tätä rikotaan, niin sanottujen roskapostien lähettäjiä vastaan on nimenomaisesti varattu oikeustoimet.

6. Tämän vastuuvapauslausekeen oikeudellinen pätevyys

Tätä vastuuvapauslauseketta pidetään osana verkkopalvelua, johon on viitattu tällä verkkosivustolla. Jos tämän tekstin osat tai yksittäiset muotoilut tai voimassa oleva oikeudellinen tilanne eivät enää ole voimassa, asiakirjan muut osat tässä yhteydessä ja niiden pätevyys säilyvät koskemattomina.

(Vastuuvapauslauseke)

1. Verkkopalvelumme

Kirjoittaja ei ole vastuussa toimitettujen tietojen ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta. Tekijää vastaan esitetyt aineelliset tai aineettomat vastuuvaatimukset, jotka johtuvat saatavilla olevien tietojen käytöstä tai käytöstä tai virheellisten tai puutteellisten tietojen käytöstä, jätetään periaatteessa pois, jos tekijä ei ole tehnyt todistettua aikomusta tai törkeää virhettä. Kaikki palvelut eivät ole sitovia ja niitä voidaan muuttaa. Kirjoittaja pidättää itsellään nimenomaisen oikeuden muuttaa verkkosivustojen osia tai koko palvelua ilman erillistä ilmoitusta tai muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja tai lopettaa julkaisut väliaikaisesti tai pysyvästi.

2. Viitteet ja linkit

Suorilla tai epäsuorilla viittauksilla ulkoisiin verkkosivustoihin ("hyperlinkit"), jotka eivät kuulu tekijän vastuualueeseen, vastuuvelvollisuus olisi voimassa vain, jos tekijällä on tietoa sisällöstä ja hän olisi teknisesti pystynyt syystä estämään laittoman sisällön mahdollisen käytön. Kirjoittaja vakuuttaa täten nimenomaisesti, että linkkejä vahvistettaessa linkitetyillä verkkosivuilla ei ollut laitonta sisältöä. Kirjoittajalla ei kuitenkaan ole vaikutusta linkitettyjen / yhdistettyjen verkkosivujen sisältöön tai tekijään. Siksi hän ottaa nimenomaisesti etäisyyttä kaikkien linkitettyjen / yhdistettyjen yhteyksien sisältöön, joita on muokattu linkittämisen jälkeen. Tämä päätelmä koskee kaikkia linkitettyjä sivustoja ja tämän verkkopalvelun viittauksia sekä tekijän kolmannen osapuolen merkintöjä vieraskirjoissa, keskustelufoorumeilla, linkkihakemistoissa, postitusluetteloissa ja kaikissa muissa tietokantojen muodoissa, joissa ulkoisia merkintöjä voidaan tehdä. Laittomien, virheellisten tai puutteellisten merkintöjen ja erityisesti tällaisten tietojen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä aiheutuneiden vahinkojen osalta vastuu on yksin verkkosivuston tarjoajalla eikä henkilöllä, joka viittasi linkkeihin vain julkaisemalla ne.

3. Kuvakrediitit

Hüppmeier Markkinointi & Design GmbH on oikeudet käytettyihin kuviin. Kuvatietokannoista käytetyt kuvat on lueteltu tässä jäljennässä.

Kukkakuva luonut nensuria – www.freepik.com • Sosiaalinen
Freepikin luoma ihmisten kuva – www.freepik.com • Ympäristö

4. Tekijänoikeus- ja tavaramerkkioikeus

Kirjoittaja pyrkii noudattamaan tekijänoikeuslakeja kaikille grafiikaille, ääniasiakirjoille, videosarjoille ja teksteille, joita käytetään kaikissa julkaisuissa, sekä käyttämällä omaa grafiikkaa, äänidokumentteja, videosarjoja tai viittaamalla muihin. Kaikkiin verkkopalvelussamme mainittuihin ja kolmansien osapuolten suojaamiin tavaramerkkeihin ja tuotenimiin sovelletaan asiaankuuluvan tavaramerkkilainsäädännön säännöksiä ja rekisteröidyn omaisuuden omistusoikeuksia. Tätä päätelmää ei pidä tehdä pelkästään sen tavaramerkin mainitsemisen perusteella, että sitä ei ole suojattu kolmansien osapuolten oikeuksilla! Julkaistun aineiston tekijänoikeudet, jotka on luonut
tekijä kuuluu yksinomaan sivujen tekijälle. Tällaisten grafiikan, ääniasiakirjojen, videosarjojen ja tekstien monistaminen tai käyttö muissa sähköisissä tai painetuissa julkaisuissa ei ole sallittua ilman
tekijä.

5. Tietosuoja

Siltä osin kuin on mahdollista toimittaa henkilötietoja tai yritystietoja verkkopalvelusta (sähköpostiosoitteet, nimet, osoitteet), käyttäjän nimenomaisesti luovuttama tällaisten tietojen luovuttaminen
tapahtuu vapaaehtoisesti. Jos se on teknisesti mahdollista ja hyväksyttävää, kaikkien tarjolla olevien palvelujen käyttö ja maksaminen on sallittua antamalla anonymisoituja tietoja tai salanimellä. Jäljen tai vastaavien tietojen puitteissa lähetettyjen yhteystietojen, osoitteiden, puhelin- ja faksinumeroiden sekä sähköpostiosoitteiden käyttö ei nimenomaisesti ole sallittua kolmansille osapuolille sellaisten tietojen lähettämiseksi, joita ei ole pyydetty. Jos tätä rikotaan, niin kutsuttujen roskapostiviestien lähettäjiä vastaan on nimenomaisesti varauduttu.

6. Tämän vastuuvapauslausekeen oikeudellinen pätevyys

Tätä vastuuvapauslauseketta pidetään osana verkkopalvelua, johon on viitattu tällä verkkosivustolla. Jos tämän tekstin osat tai yksittäiset muotoilut tai voimassa oleva oikeudellinen tilanne eivät enää ole voimassa, asiakirjan muut osat tässä yhteydessä ja niiden pätevyys säilyvät koskemattomina.