Privatliv

integritetspolicy

Allmänt meddelande och obligatorisk information

Utnämning av ansvarigt organ

Ansvarigt organ för databehandling på denna webbplats är:

Condor® MedTec GmbH
Dr.-Krismann-Straße 15
D-33154 Salzkotten

Det ansvariga organet beslutar ensamt eller tillsammans med andra om ändamål och sätt att behandla personuppgifter (t.B. namn, kontaktuppgifter etc.).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Endast med ditt uttryckliga samtycke är vissa databehandlingsåtgärder möjliga. Ett återkallande av ditt redan givna samtycke är möjligt när som helst. För återkallelsen räcker det med en informell anmälan via e-post. Lagligheten i den databehandling som utförs fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att lämna in klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

Som registrerade har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten i händelse av brott mot dataskyddslagen. Den behöriga tillsynsmyndigheten när det gäller dataskyddsfrågor är det statliga dataskyddsombudet i den federala stat där vårt företags säte är beläget. Följande länk innehåller en lista över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal som överlämnats till dig eller till tredje part. Avsättningen görs i ett maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt genomförbart.

Rätt till information, rättelse, blockering, radering

Du har när som helst rätt inom ramen för gällande rättsliga bestämmelser att lämna ut information om dina lagrade personuppgifter, uppgifternas ursprung, deras mottagare och syftet med databehandlingen och, vid behov, rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. I detta avseende och även för ytterligare frågor om ämnet personuppgifter kan du när som helst kontakta oss via de kontaktalternativ som anges i avtrycket.

Hävda dina rättigheter

Om du har några frågor eller vill hävda dina rättigheter, vänligen kontakta vår kundtjänst (se kontaktuppgifter nedan).

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud. Den senare är ansvarig i fall av klagomål. Du kan nå vårt dataskyddsombud via

Holger Janssen

Condor® MedTec GmbH
Dr.-Krismann-Straße 15
D-33154 Salzkotten

eMail: sekretesspolicy @condor.de

Telefon: 05250 – 99 59 850

Utan att det påverkar tillämpningen av något annat administrativt eller rättsligt rättsmedel har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har hemvist, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

 

 

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll som du skickar till oss som webbplatsoperatör använder vår webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Detta innebär att data som du överför via denna webbplats inte kan läsas av tredje part. Du kan känna igen en krypterad anslutning med adressraden "https://" i din webbläsare och av låssymbolen i webbläsarraden.

Registrering på denna webbplats

För att använda vissa funktioner kan du registrera dig på vår hemsida. De överförda uppgifterna används uteslutande för att använda respektive erbjudande eller tjänst. Obligatoriska uppgifter som begärs under registreringen måste tillhandahållas i sin helhet. Annars kommer vi att vägra registrering.

Vid viktiga förändringar, till exempel av tekniska skäl, kommer vi att informera dig via e-post. E-postmeddelandet skickas till den adress som anges under registreringen.

Behandlingen av de uppgifter som anges under registreringen sker på grundval av ditt samtycke (artikel 6.6. 1 lit. a GDPR). Ett återkallande av ditt redan givna samtycke är möjligt när som helst. För återkallelsen räcker det med en informell anmälan via e-post. Lagligheten i den databehandling som redan har ägt rum påverkas inte av återkallandet.

Vi lagrar de uppgifter som samlas in under registreringen under den period du är registrerad på vår hemsida. Dina uppgifter raderas om du avbryter registreringen. Lagstadgade lagringsperioder påverkas inte.

Serverloggfiler

 

I serverloggfiler samlar leverantören av webbplatsen automatiskt in och lagrar information som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

 

  • Webbläsartyp och webbläsarversion
  • Operativsystem som används
  • Url för referent
  • Värdnamn för den åtkomstdator som används
  • Tid för serverbegäran
  • IP-adress

 

Det finns ingen sammanslagning av dessa data med andra datakällor. Grunden för databehandling är artikel 6.1 lit.b GDPR, som gör det möjligt att behandla uppgifter för fullgörande av ett avtal eller föravtal.

 

 

Cookies

 

Vår webbplats använder cookies. Det här är små textfiler som din webbläsare lagrar på din enhet. Cookies hjälper oss att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert.

 

Vissa cookies är "sessionscookies". Sådana cookies raderas automatiskt i slutet av din webbläsarsession. Å andra sidan finns andra cookies kvar på din enhet tills du själv tar bort dem. Sådana cookies hjälper oss att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats.

 

Med en modern webbläsare kan du övervaka, begränsa eller förhindra inställning av cookies. Många webbläsare kan konfigureras för att ta bort cookies själva när du stänger programmet. Att inaktivera cookies kan leda till begränsad funktionalitet på vår webbplats.

 

Inställningen av cookies som är nödvändiga för att utöva elektroniska kommunikationsprocesser eller tillhandahålla vissa funktioner som du (e.B. kundvagn) önskar är baserad på artikel 6.6.1 lit. f GDPR. Som operatör av denna webbplats har vi ett legitimt intresse av lagring av cookies för tekniskt felfritt och smidigt tillhandahållande av våra tjänster. Om andra cookies ställs in (t.B. för analysfunktioner) kommer de att behandlas separat i denna dataskyddsdeklaration.

 

Användning av Googles webbteckensnitt

 

Externa teckensnitt, Google Fonts, används på denna webbplats. Google Fonts är en tjänst från Google Inc. ("Google"). Integrationen av dessa webbteckensnitt sker via ett serversamtal, vanligtvis en Google-server i USA. Detta överför till servern vilken av våra internetsidor du har besökt. IP-adressen till webbläsaren på besökarens terminalenhet lagras också av Google. Mer information finns i Googles sekretesspolicy, som du kan komma åt här:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

 

Google Analytics

Vår webbplats använder funktioner i webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av webbanalystjänsten är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder "cookies". Det här är små textfiler som din webbläsare lagrar på din enhet och möjliggör en analys av webbplatsanvändning. Information som genereras av cookies om din användning av vår webbplats överförs till en Google-server och lagras där. Serverplatsen är vanligtvis USA. Google Analytics-cookies ställs in på grundval av artikel 6.1 lit. f GDPR. Som operatör av denna webbplats har vi ett legitimt intresse av att analysera användarbeteende för att optimera vår webbplats och vid behov reklam. Vi använder Google Analytics tillsammans med IP-anonymiseringsfunktionen. Det garanterar att Google förkortar din IP-adress inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan de överförs till USA. Det kan finnas exceptionella fall där Google överför hela IP-adressen till en server i USA och förkortar den där. För vår räkning kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse oss med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Det finns ingen sammanslagning av IP-adressen som överförs av Google Analytics med annan Google-data.

Google Maps
Denna webbplats använder Google Maps för att visa interaktiva kartor och för att skapa vägbeskrivningar. Google Maps är en karttjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Genom att använda Google Maps kan information om användningen av denna webbplats, inklusive din IP-adress och (start)-adressen som angetts som en del av ruttplanerarfunktionen, överföras till Google i USA. När du besöker en webbplats på vår webbplats som innehåller Google Maps upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Googles servrar. Kartinnehållet överförs av Google direkt till din webbläsare och integreras av det på webbplatsen. Därför har vi inget inflytande på omfattningen av de data som samlas in av Google på detta sätt. Enligt vårt kunskapstillstånd är detta åtminstone följande data:

Datum och tid för besöket på den berörda webbplatsen.

Internetadress eller URL till den använda webbplatsen.

IP-adress, (start)adress som angetts som en del av ruttplaneringen.

Vi har inget inflytande på Googles vidare behandling och användning av uppgifterna och kan därför inte ta något ansvar för detta.
Om du inte vill att Google ska samla in, behandla eller använda data om dig via vår webbplats kan du inaktivera JavaScript i dina webbläsarinställningar. I det här fallet kommer du dock inte att kunna använda kartvisningen.
Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och Googles vidare behandling och användning av uppgifterna samt dina rättigheter i detta avseende och fastställande av alternativ för skydd av din integritet finns i Googles sekretesspolicy (https://policies.google.com/privacy?hl=de).
Genom att använda vår webbplats samtycker du till behandlingen av de uppgifter som samlas in om dig av Google Maps Route Planner på det sätt och i de syften som beskrivs ovan.

Youtube

Vår webbplats använder plugins från YouTube-sidan som drivs av Google. Operatören av sidorna är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

När du besöker en av våra sidor utrustad med ett YouTube-plugin upprättas en anslutning till YouTubes servrar. YouTube-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Användningen av YouTube är i intresse av en tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 lit. f GDPR.

Mer information om hanteringen av användardata finns i YouTubes sekretesspolicy på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.