Rökning

Kära medarbetare,

Vi vill än en gång påpeka att rökning endast är tillåten under de officiella rasterna.

Det råder ett generellt rökförbud i företagets byggnader.

En överträdelse kan - beroende på hur allvarlig överträdelsen är - få konsekvenser såsom företagsbot, reprimand eller varning, eller eventuellt till och med uppsägning.

Med vänliga hälsningar

ledningen